Our Faculty

Prof. Dr. Suvarnalal Bajracharya

Bhaisepati, Lalitpur


Mr. Madan Ratna Manandhar

Sohrakhutte, Kathmandu


Ms Reena Tuladhar

Naxal, Kathmandu


Mr. Tri Ratna Manandhar

Chasan, Kathmandu


Bhikshu Dharmagupta Mahasthavir

Bauddhajana Vihar,Sunaguthi, Lalitpur


Bhikshu Dharmamurti Mahasthavir

Anandakuti Vihar, Kathmandu


Bhikhu Kolit Mahasthavir

Buddhabhoomi vihar, Tokha


Bhikshu Bodhigyana

Visho Shanti Vihar, Kathmandu


Bhikshu Nigrodha

Visho Shanti Vihar, Kathmandu


Pannaratna Mahasthabir

Sumangal Vihar, Lalitpur


Anagarika Nyanavati

Shakyasingh Vihar, Lalitpur


Anagarika Agganyani

International Buddhist Meditation Center


Anagarika Preetivati

Basundhara Vihar, Kathmandu


Mahendra Ratna Shakya

Sinchahiti, Lalitpur


Ms. Sabita Dhakwa

Kathmandu


Ms. Amita Dhakwa

Kathmandu


Rashmee Rajkarnikar

Kathmandu


Anagarika Subhavati

Dharmakirti Vihar, Kathmandu


Lalita Dhakwa

Shantinagar, Kathmandu


Sushma Vajracharya

Kathmandu


Bhikshu Pannamurti

Nepal


Bhikshu Acharo

Nepal


Rojan Shakya

Nepal


Anula Shakya

SInchahiti, Lalitpur


Bhikshu Uttaro

Nepal


Bhikshu Janak

Nepal


Basanta Raj Shakya

Nepal


Narendra Manandhar

Nepal